Seneste nyt fra LINDSblog

Husk syren i vådfodret til svin

Alle svin har glæde af syre. Organiske syrer har længe været kendt for at bidrage med flere positive effekter i svineproduktionen. Især efter at brugen af antibiotiske-vækstfremmere blev forbudt, er det blevet kutyme at tildele organiske syrer til fravænningsgrisene.

landbrug-svin-grise-foder-syre-vaadfoder-linds


Hvor længe holder en græsmark?

Græs er guld – når tingene passer sammen. En græsmark kan ligge i 5 år, hvis man har valgt den rigtige blanding og passer godt på den. Klimaet, såvel som kvægbruget, er dog under stadig forandring. Længere perioder med enten regn eller tørke stiller krav om øget fleksibilitet i slæt tidspunktet, samt en forbedret tørketolerance.


Smitter svine-MRSA?

Minimer spredning af svine-MRSA. Svine-MRSA er kort fortalt en stafylokok, der kan smitte mellem svin og mennesker, og som er modstandsdygtig overfor de ofte anvendte stafylokokpenicilliner. Det er yderst sjældent at MRSA CC398 medfører alvorlige infektioner, og personer der kun har været i kortvarig kontakt med bakterien, vil normalt tabe den igen efter ca. 3 dage.

Svin-Fagligt-Nyhedsbrev-MINIMER-SPREDNING-AF-SVINE-MRSA


Etablering af en ny græsmark i efteråret

Efteråret i græs- og majsmarken. Alle græsblandinger giver et højere udbytte i det efterfølgende år, jo tidligere de sås. Græsblandinger med strandsvingler bør normalt sås senest 15. august. Græsblandinger med hvidkløver bør normalt sås senest 31. august.


SVIN: Undgå smittespredelse og få høj trivsel

Hold svinestalden ren for at undgå smittespredelse og få høj trivsel. Selv i stalde hvor dyrene på ingen måde mistrives, kan man opleve en højere tilvækst/produktion, hvis man får hygiejnen helt i top.

Svin-Fagligt-Nyhedsbrev-Undgå-smittespredelse


KVÆG: Undgå smittespredelse og få høj trivsel

Hold kvægstalden ren for at undgå smittespredelse og få høj trivsel. Et højt hygiejneniveau er vigtigt for at opnå optimale smittebeskyttelses- og produktionsbetingelser.

Kvæg-Fagligt-Nyhedsbrev-Undgå-smittespredelse-Få-høj-trivsel


Repiderma indeholder partikler som er 25.000 gange mindre end sandkorn

Læs vores seneste indlæg om Repiderma – sårspray – sårbehandling. Det store fokus på antibiotikaforbrug og ønsket om at nedbringe det, har øget interessen for effektive antibiotikafrie alternativer som Repiderma. Repiderma er en grøn spray til beskyttelse af beskadiget hud og er meget velegnet til sårbehandling.


Har du problemer med fluer?

Fluer skaber uro – i både stald og stuehus. Her vil du se at der faktisk er tre forskellige måder at bekæmpe fluer på.

Kvæg-Svin-Grise-Fluer-Fluebekæmpelse-Bekæmp-fluer-Gyllefluer-Rovfluer-Miljøfluer-landbrug-LINDS


Hvordan fodrer du smågrise?

Fodring af smågrise – fra fødsel til fravænning. Små grise er sårbare og deres fremtidige produktionspotentiale afhænger i høj grad af, at de kommer godt fra start. Man kan bl.a. hjælpe sine grise til at blive mere robuste og have en bedre foderomsætning ved, at opstarte fodringen tidligt i grisens liv.


Hvilken type græs skal man vælge?

Græs, der giver mening og mængde. Køerne er græskunden, og valget af græsblanding bør foretages som en kombination af køernes behov samt markens muligheder. Høje udbytter er naturligvis altid et delmål.


Der skal jern til smågrisene! – Sprøjter du dine grise korrekt?

Jerntilskud, sprøjter og kanyler til grisene. Når det er nødvendigt, at behandle grise via injektion/sprøjte er det vigtigt, at medicinen bliver placeret korrekt, hvis behandlingen skal virke optimalt.


Kan mælkeerstatning hjælpe? – Hvad kan bruges mod diarré?

Mælkeerstatning og diarré. Når udetemperaturen falder, fyrer vi kraftigere i stuehuset, så vi undgår, kulden trænger ind. Samme fremgangsmåde bør anvendes, når vi fodrer spædkalve i årets kolde tid – vi skal ”fyre” kraftigere med mælk, så kalven kan kompensere for det varmetab, den udsættes for.


Elektrolytblandinger, en god praksis ved diarré

Elektrolytblanding, diarré og navlebrok. Kroppens funktioner er til dels baseret på en velafbalanceret mængde elektrolytter fordelt i væske og væv. Kommer der ubalance eller underskud i elektrolytfordelingen, kan det have negative konsekvenser for bl.a. nerve og muskelfunktionerne, blod pH og væskebalancen, hvilket kan medføre mistrivsel og død.


Hvilken majssort skal man vælge?

Marken er mejet. Efter en generelt tør og solrig sommer samt efterår har de fleste fået en rigtig god avl af majs lagt på lager. Der er dog ikke mulighed for at hvile ret længe på laurbærene. Majsfrøene til næste års udsæd er ved at være høstet, og mange kunder ønsker at reservere de sorter, de har gode erfaringer med evt. suppleret med en enkelt ny sort. Generelt bør valget af majssorter ske med en vis konservatisme, da det jo er grundlaget for et helt års mælkeproduktion vi taler om.


Hjælper yoghurt mod diarré?

Til kamp mod diarré med yoghurt. Diarré blandt grise er et udbredt fænomen i Danmark, og det kan være ganske bekosteligt for de enkelte besætninger. Der skal bruges penge og tid på behandling, samtidig med at der er forhøjet dødelighed, og det kan ødelægge tarmsystemet med ringere foderudnyttelse til følge. Dertil kommer den store fokus på antibiotikaforbrug i svinebesætninger samt risikoen for at ryge i ”gult kort ordningen”, hvis der skal bruges antibiotika til at opdæmme problemet. Der er altså mange argumenter for at optimere i sin smågriseproduktion for at undgå diarré.