Fluer skaber uro – i både stald og stuehus

Kvæg-Svin-Grise-Fluer-Fluebekæmpelse-Bekæmp-fluer-Gyllefluer-Rovfluer-Miljøfluer-landbrug-LINDS
Der er flere måder at bekæmpe fluer på: mekanisk, biologisk og kemisk.

Når temperaturen kommer op på 15º C, kommer der gang i fluerne. Jo varmere det bliver, jo hurtigere vil fluerne opformere sig. Derfor er en tidlig indsats mod fluerne vigtig, hvis man ønsker at begrænse flueplagen, og samtidig godt vil spare lidt på indsatsen og omkostningerne.

Indsatsen mod fluerne er vigtig. Både dyr og mennesker stresses af de irriterende fluer, hvilket betyder lavere velfærd og nedsat produktion. Desuden er fluer mestre i at overføre sygdomme, da de kommer alle steder. Det er således ikke uden grund, at der kommer klager fra såvel stuehuset som naboerne, når fluerne ikke bliver der, hvor de er udklækket.

 

Kvæg-Svin-Grise-Fluegift-Bekæmp-fluer-Gyllefluer-Rovfluer-Miljøfluer-landbrug-LINDS
Fluer kan være til gene i både stald og stuehus.

Generelt vil der klækkes fluer, hvor der er gødning – især langs med kanterne, hvor gødningen bliver liggende og let bliver lidt tør. Således skaber enhver form for strøelse/dybstrøelse et paradis for fluerne. De fluer, man ser, er desværre kun toppen af isbjerget: Når vi ser 20 voksne fluer, vil der være 80 nye fluer undervejs i form af æg, larver og pupper.

Afhængig af flueplagens omfang og bygningernes udformning kan fluerne bekæmpes på flere forskellige måder. Mest effektivt er det dog, når man kombinerer jagten på de voksne fluer med jagten på deres larver.

 

Sådan bekæmper du voksne fluer

Mekanisk fluebekæmpelse af voksne fluer (fluefangere med lim, fluesmækker, lysfælder med UV-lys)
Fluefanger
Fluestop
Fluestrimler gammeldaws
Fly-roll
Flystop
Snip flueplader

Kemisk fluebekæmpelse af voksne fluer
Forstøvningsmidler – her og nu effekt. Risiko for indånding og resistens.
AquaPy – tågesprøjtning også ULV
Stald Chok – klar til brug aerosol

Smøremidler – langtidsholdbar (op til 1 måned). Duften tiltrækker ikke stikfluer
Agita 10 WG – opløses i vand før påsmøring på fluernes foretrukne opholdssted
RTU Xtra og RTU Proff – sprøjtes på hårde og rengjorte flader

Øremærker og Pour on – hældes på/sættes fast på dyret. Giften bindes i hårlaget
Auriplak, Flectron Extra – isæt øremærker 2 døgn før udbinding, effekt op til 5 måneder
Flusa Extra, Tectonik – hældes hen over ryggen, effekt op til 1 måned.

 

Sådan bekæmper du fluelarver

Mekanisk bekæmpelse af fluelarver (hyppig udmugning)

Biologisk bekæmpelse af fluelarver
Rovfluer i spaltestalde – ophænges i svinestalde eller hældes i oprørt gylle ved køer og mink
Snyltehvepse i dybstrøelse – drysses ud i dybstrøelsens fugtige randzone

Kemisk bekæmpelse af fluelarver
Larvemidler, der hindrer larverne i at udvikle sig til voksne fluer
Neporex WSG 2 – vand/sprøjt/drys ud på fluens ynglesteder

En effektiv fluebekæmpelse er altså ikke klaret med et ordentligt pust Staldchok – det tager godt nok pusten fra de voksne fluer, men pupper, larver og æg vil være upåvirket, og vil efter kort tid gå på vingerne.

Den største, hurtigste og i sidste ende billigste effekt opnås, hvis man kombinerer rettidig omhu (start indsatsen, når du ser de første fluer) med en kombination af mulighederne for at bekæmpe såvel de voksne fluer som deres afkom: Udmugning + sprøjte- /smøre- /pour on midler + Neporex / rovfluer / snyltehvepse. Så skal du nok blive populær – i både stald og stuehus.

En tanke om “Fluer skaber uro – i både stald og stuehus”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *