Husk syren i vådfodret til svin

Organiske syrer har længe været kendt for at bidrage med flere positive effekter i svineproduktionen. Især efter at brugen af antibiotiske-vækstfremmere blev forbudt, er det blevet kutyme at tildele organiske syrer til fravænningsgrisene.

Alle svin har glæde af syre

Alle aldersgrupper af grise kan bestemt have glæde af syre. Adskillige studier har bevist:
• at syrer har en vækstfremmende effekt
• at de er med til at forbedre foderudnyttelsen
• at de kan være en hjælp i forbindelse med sygdomsforebyggelse.

Syrer er meget effektive til at konservere vådfoder, så fejlfermentering og tab af aminosyrer undgås. Fejlfermenteret foder har ringere foderværdi og dårlig smag med nedsat foderoptag til følge og kan derfor også udløse diarré. Der er altså god grund til at forebygge fejlfermentering af vådfoderet.

landbrug-svin-grise-foder-syre-vaadfoder-linds

Tilsæt syren manuelt til vådfoderet

En del svineproducenter har hidtil fået tilført syre gennem valle. Helm Skandinavien A/S leverer myresyre til mejeriindustrien, hvor det tilsættes vallen med 1,5-2 promille, for at øge holdbarheden. Når vallen iblandes vådfoderet, vil dette også blive syrekonserveret.

Men mejeriindustrien har fået nye muligheder for, at udnytte vallen internt. Det betyder at størstedelen af valle-salget til svineproducenter vil stoppe, og en del svineproducenter vil ikke længere få syre tilsat vådfoderet af denne vej. Disse producenter bør nu manuelt tilsætte syre til vådfoderet, hvis de vil sikre sig mod fejlfermentering.

I langt de fleste tilfælde kan vådfoder konserveres ved at tilsætte 1,5-2 promille syre til vådfodertanken. Det svarer til 1,5-2 liter syre pr. 1.000 liter vådfodersuppe. De fleste dårlige bakterier hæmmes ved pH 4,5, så brug en pH-strip til at tjekke vådfodersuppen. Er pH-værdien for høj, skal tilsætningen af syre øges. Hvis det er nødvendigt at tilsætte meget mere end 2 promille syre for at opnå den ønskede effekt, kan det betyde, at der er en forkert bakteriekultur i vådfodertanken. I så fald er det nødvendigt med en grundig rengøring af tank og rør. Du kan her finde en vejledning til rengøring af tanke og rør.

LINDS har et stærkt sortiment af syrer til svineproducenter, der er udviklet i samarbejde med Helm Skandinavien A/S. Du kan læse mere om forskellige syrers egenskaber, se LINDS syreudvalg til svineproducenter og læs her tips til tjek af vådfoderanlæg samt brug af syre.

Husk at bruge egnede værnemidler ved håndtering af syrer, som absolut minimum anbefaler jeg altid beskyttelsesbriller og handsker!

Skrevet af Lea Lieder, Produktkonsulent, Cand. Agro, Februar 2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *